Schilderen in de laatste levensfase

Het is bijzonder om in de laatste levensfase ruimte te scheppen voor een creatief proces.
Zo kan men uitdrukking geven aan beelden die een diepe betekenis voor de betrokkene hebben.

In hospice 'De Vier Vogels' komt het nogal eens voor dat de bewoner niet meer in staat is om zelf te schilderen en toch wel uitdrukking wil geven aan bepaalde innerlijke beelden. In zo'n situatie kan ik iets voorschilderen voor de bewoner. Dit betekent dat ik de werkhand word voor de betrokkene en zo probeer te schilderen waar hij of zij uitdrukking aan wil geven. Dit leidt vaak tot een bijzondere beleving.
De beelden die worden uitgedrukt kunnen ontspanning in het moment brengen, verwerking van het leven of vertrouwen naar het naderende sterven.

Ook buiten het hospice bied ik deze diensten aan en kan ik aan huis komen wanneer bedlegerigheid, immobiliteit of andere redenen, het niet mogelijk maken om naar mijn praktijk te komen.