Kunstzinnige therapie voor mensen met en na kanker in de Vruchtenburg

Tijdens mijn opleiding ben ik mij gaan richten op kunstzinnige therapie voor mensen met kanker. Dit heeft zich de afgelopen jaren steeds meer verdiept door mijn werkzaamheden voor centrum de Vruchtenburg.

Individuele therapie
Door de diagnose kanker komen er vaak vele emoties los waardoor men zich overspoeld kan voelen. Het hebben (gehad) van kanker verandert je leven en je kijk op je leven. Het kan zijn dat je moeilijk je leven weer op kan pakken na de behandelingen of dat je veel bent kwijtgeraakt en dat je niet weet hoe opnieuw vorm te geven aan je bestaan. Ook kunnen diepere levensvragen zich gaan aandienen. Iedere vorm van kunstzinnige activiteit is weldadig, het activeert de scheppende krachten van de mens op verschillende manieren, versterkt daardoor de individualiteit en helpt bij het vinden van een nieuw evenwicht. De kunstzinnige therapie heeft een schat aan mogelijkheden voor uiteenlopende thema's.

Individuele begeleiding van kinderen van wie een ouder of naaste kanker heeft
Het is belangrijk voor kinderen om hun gevoelens te uiten over de ziekte van hun ouder en alles wat zij daarbij ervaren, zodat de ontwikkeling die bij hun leeftijd past niet gaat stagneren maar blijft doorstromen. Door kunstzinnige therapie geef ik ondersteuning aan kinderen van wie een ouder of andere naaste kanker heeft (gehad) of wanneer deze is overleden door kanker.
Werken met beelden is een veilige manier om de eigen gevoelens te leren kennen en er mee om te leren gaan.

Inloop-atelier
In de Vruchtenburg bied ik aan mensen met of na kanker, maar ook aan hun naasten de gelegenheid tot het verwerken van specifieke thema's in een groep. Tweewekelijks komen we een ochtend samen en kiezen dan met elkaar voor een thema. Door middel van een gesprek diepen we het onderwerp uit en daarna maakt iedere deelnemer daar zelf een kunstzinnige verwerking van. Het vruchtbare van deze bijeenkomsten ligt hem in de uitwisseling met lotgenoten gecombineerd met het gaan van een eigen creatief proces. Enkele voorbeelden van thema's zijn: leven met een veranderd lichaam - pijn, wat helpt mij? - angst/vertrouwen - rouw en verlies - eenzaamheid/geborgenheid -  omgang met je omgeving - boosheid/verdriet/overgave - ruimte durven innemen.

Steungroep voor kinderen
Op de Vruchtenburg zijn we begin 2005 gestart met de eerste steungroep voor kinderen. Tijdens vijf bijeenkomsten komen we samen en daarin behandelen we allerlei onderwerpen waar kinderen mee te maken hebben of krijgen als één van hun ouders kanker heeft. Door middel van groepsgesprekken, spel en creatieve oefeningen proberen we de communicatie tussen de kinderen onderling te stimuleren en door hen huiswerk mee te geven dit ook in de gezinnen thuis te bevorderen. Uiteindelijk stimuleren we de kinderen om hun eigen handvatten te ontdekken welke hen kunnen helpen met de situatie om te gaan.